Voluntariat

Voluntariat


Activitatea de voluntariat în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva se poate desfăşura, potrivit prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările şi completările ulterioare, în domeniul asistenţă socială – în scopul îmbunătăţirii vieţii oamenilor, prin oferirea de servicii, dar şi prin promovarea de idei şi noţiuni menite să ajute categorii defavorizate ale populaţiei. 
În cadrul domeniului, pot fi cuprinse campanii pentru drepturile copilului, campanii de ajutorare a persoanelor cu dizabilităţi, activităţi de informare sau consiliere pe teme sociale, servicii sociale pentru refugiaţi etc.

                                                                          ANUNȚ PUBLIC
           
           În calitate de organizație-gazdă, Direcția de Asistență Socială Deva își manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari în activități de interes public din domeniul asistenței sociale. Beneficiari ai activității de voluntariat sunt persoanele vârstnice cu domiciliul/reşedinţa în municipiul Deva care au împlinit vârsta legală de pensionare/persoane pensionate în condiţiile legii și beneficiari ai serviciilor sociale acordate în cadrul serviciului social Centrul de zi “Clubul seniorilor" al Serviciului strategii, asistență comunitară din cadrul Direcției de Asistență Socială Deva. Acțiunea de voluntariat va cuprinde activități de socializare şi petrecere a timpului liber, de readucere a persoanelor de vârsta a treia în viaţa socială activă, de stimulare a comunicării la orice vârstă precum şi de combatere a fenomenului singurătăţii.
            Informăm pe această cale persoanele interesate în prestarea activității de voluntariat, de faptul că pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială Deva, cererile de înscriere tip, care pot fi descărcate și de pe site-ul instituției, în vederea selecției și repartizării voluntarilor. Calendarul desfășurării acțiunilor de voluntariat va fi stabilit ulterior selecției cererilor depuse de persoanele interesate.
            Înscrierile pentru acțiunile de voluntariat se fac în perioada 01.03.2024-08.03.2024, între orele 08,00-13,00.
            Pentru mai multe informații și detalii suplimentare, punem la dispoziție numărul de telefon 0737036003.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate