INFORMAȚII PUBLICE

GAL Urban Cetate Deva

     ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ URBAN CETATE DEVA prescurtată, GAL Urban Cetate Deva, prin membrii fondatori Municipiul Deva, Direcția de Asistență Socială Deva, S.C. Interlog Com S.R.L., Fundatia Mara, a fost înființată cu scopul general pentru sprijinirea dezvoltării comunităților locale prin promovarea cooperării și parteneriatului public-privat pentru rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și implementarea proiectelor și accesarea fondurilor publice, in general și europene in special, punând bazele identificării nevoilor locale, ale intăririi capacității de dezvoltare pe toate planurile.
     Scopul specific al Asociației este îmbunătățirea abilităților organizatorice ale comunităților locale prin stimularea implicării acestora in procesul de dezbateri publice pentru dezvoltare locală, prin formarea unor parteneriate pentru identificarea nevoilor cât mai reale ale comunităților țintă vizate, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, în vederea implementării unei Strategii de Dezvoltare Locala, denumită in continuare și SDL, cu accent pe zonele urbane marginalizate denumite in continuare și ZUM, pentru a face pași concreți spre dezvoltarea mediului economic, social, cultural și educațional într-un mod eficient, durabil și favorabil incluziunii sociale, in concordanță cu Strategia Europa 2020, în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă în cadrul programelor operaționale pentru finanțare europeană ce vor fi utilizate in promovarea conceptului egalității de șanse și al antidiscriminării de orice fel, în special evitarea în totalitate a discriminării etnice, având ca scop final imbunătățirea calității vieții prin reducerea disparităților, creșterea economică și creșterea coeziunii sociale în teritoriul vizat de SDL, prin reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială in ZUM.
     
     Obiectivele GAL Urban Cetate Deva sunt:
  • dezvoltarea economică și îmbunătățirea calității vieții în municipiul Deva;
  • îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor municipiul Deva prin atragerea de finanțări nerambursabile;
  • îmbunătățirea imaginii publice a zonelor vizate prin identificarea și reducerea problemelor specifice ale comunității, legate de infrastructură și locuințe, educație și statutul ocupațional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii publice ( de educație, sociale, medicale etc.), organizarea și relațiile de la nivelul comunității, relațiile din afara comunității ( cu comunitatea nemarginalizată, cu autoritățile locale etc.)
  • orientarea corespunzătoare a intervențiilor prin încadrarea persoanelor în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza întregului teritoriu SDL ce formează comunitatea marginalizată care va reperezenta grupul țintă, precum și a distribuției acestor grupuri între diferitele zone distincte (ZUM sau zona funcționala aferentă);
  • consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa proiecte, inclusiv promovarea capacităților de management al proiectelor;
  • monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a proiectelor sprijinte cu desfășurarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate