PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Anchetă obținere certificat de încadrare în grad de handicap


DATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

     Ancheta socială în vederea obţinerii certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap a copiilor şi persoanelor adulte care au domiciliul/reşedinţa în municipiul Deva se efectuează de către Direcţia de Asistenţă Socială Deva, pe baza unei cereri scrise, adresate de către părinte sau reprezentantul legal al copilului, respectiv de către persoana adultă care solicită încadrarea în grad de handicap sau reprezentantul legal al acesteia.
     Ancheta socială stabileşte statutul şi contextul social în care persoana trăieşte şi este necesară completării documentaţiei pentru încadrarea în grad de handicap, care se depune la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Hunedoara. 
 

ACTE NECESARE pentru ancheta socială necesară la D.G.A.S.P.C.

 • Carte de identitate 
 • Adeverință de venituri sau Cupon pensie
 • Adeverință medicală, Referat medical, Scrisoare medicală medic specialist
 • Certificat încadrare în grad de handicap (după caz)
ACTE NECESARE pentru ancheta socială necesară la D.G.A.S.P.C. – pentru minori
 • Carte de identitate original
 • Carte de identitate sau Certificat de naștere copil – original
 • Adeverință medicală, referat medical, Scrisoare medicală medic specialist
 • Certificat încadrare în grad de handicap (după caz)

ACTE NECESARE pentru ancheta socială – evaluare inițială
 • Acte de identitate pentru toți membrii familiei
 • Adeverințe de venituri pentru toți membri familiei
 • Referat medical - medic specialist, privind diagnosticul minorului (minorei)

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate