SERVICII SOCIALE

ÎNGRIJIRI PERSONALE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

ÎNGRIJIRI PERSONALE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE
DATE DE CONTACT:

Str. I. L. Caragiale, Piata Centrala, Etaj I, Birou E21


PREZENTARE:

     Direcţia de Asistenţă Socială Deva, acordă servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.
BENEFICIAR este persoana vârstnică care se găseşte în următoarele situații:
     a) domiciliul/reședința beneficiarului trebuie să fie în Municipiul Deva;
     b) nu are familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta;
     c) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;
     d) beneficiarul nu are capacitatea de a se gospodări și de a îndeplini cerințele firești ale vieții cotidiene și necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activitățile uzuale ale vieții de zi cu zi.
     Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de asistenţă şi îngrijire adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului, întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală.


                                            


                                

 

Regulament de organizare și funcționare a serviciului social Îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice - fișier audio
 


UNDE SE AFLĂ:

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate