INFORMAȚII PUBLICE

Legislație

Reglementări internaţionale:

  • Convenţia Europeană privind Drepturile Omului (CEDO), cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentul U.E. 679/2016 privind Informare prelucrare date cu caracter personal pentru acordarea drepturilor de asistenţă socială.

Legislaţie primară:
  • Constituţia României;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi completările ulterioare; 
  • Legea nr. 292/2011 privind sistemul de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de Guvern  nr. 68 / 2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Legislaţie secundară:
  • HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
           
 

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate