COPII ȘI FAMILIE

Venitul Minim de Incluziune


DATE DE CONTACT:
PROGRAM:
PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00


PREZENTARE:

     Venitul minim de incluziune (VMI) este un beneficiu de asistență socială acordat de stat familiilor și persoanelor singure aflate în situații de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.  
     Sprijinul financiar este reglementat de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

 • sprijin pentru incluziune
 • sprijin pentru familia cu copii
     O familie sau o persoană singură poate beneficia de o singură componentă sau de ambele, în funcție de nivelul venitului realizat, componența familiei, calitatea de persoană vârstnică sau participarea copiilor la educație.

     Documente necesare:
 • Formularul standard de cerere VMI, care conține date privind solicitantul și date privind componența familiei;
 • Declaraţie pe propria răspundere;
 • Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei;
 • Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei;
 • Certificat de naștere pentru fiecare copil;
 • Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
 • Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani;
 • Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
 • Alte documente specifice situației beneficiarului.

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate