PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Tichete de călătorie gratuite - transport public local


DATE DE CONTACT:


PREZENTARE:

     Tichetele de călătorie gratuite pentru transportul public local se acordă persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu completările și modificările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 448/2006.
     Tichetele gratuite sunt valabile pentru 10 călătorii dus-întors/lună, pe teritoriul municipiului Deva. 

Acte necesare pentru eliberarea biletelor de călătorie pentru transportul public local

  • Actul de identitate/Certificatul de naştere (în cazul copiilor minori)
  • Legitimaţia de călătorie, eliberată de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara
  • Certificatul de încadrare în grad de handicap

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate