INFORMAȚII PUBLICE

DAS Deva: Peste 650 de copii și adulți cu dizabilități primesc indemnizația pentru luna iunie 2024

 
     Peste 1.400.000 de lei de la bugetul local al municipiului Deva vor intra, miercuri, 10 iulie 2024, în contul persoanelor cu dizabilităţi încadrate în grad de handicap “grav cu asistent personal” – pentru plata indemnizaţiei aferente lunii iunie 2024.

     Astfel, suma de 1.403.878 lei reprezintă plata drepturilor băneşti pentru un număr de 673 de copii şi adulţi cu dizabilităţi, din municipiul Deva, care beneficiază de indemnizaţie lunară pentru persoana cu handicap grav.

     Prin EXCEPŢIE, 13 persoane cu handicap grav, care se află în curs de instituire a curatelei şi, ca atare, nu deţin încă un cont bancar, îşi vor ridica indemnizaţia de la casieria Direcţiei de Asistenţă Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1) – în zilele de marți și miercuri, după următorul PROGRAM:
  • marți, 9 iulie 2024 – între orele 12:30 – 15:00
  • miercuri, 10 iulie 2024 – între orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
     Plata indemnizaţiei se face pe baza actului de identitate al persoanei cu dizabilităţi, precum și al persoanei care se prezintă la casierie pentru ridicarea drepturilor băneşti.

     INFORMAŢII SUPLIMENTARE se pot obţine la numerele de telefon 0755.878.599 şi 0254.218.030 / Tasta 6 (Casierie), în timpul programului de lucru.

Direcţia de Asistenţă Socială Deva

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate