INFORMAȚII PUBLICE

Administratorii asociațiilor de proprietari care nu depun situația financiară riscă amenzi de până la 5.000 de lei!

 
     Administratorii asociațiilor de proprietari din municipiul Deva care nu au depus situația financiară aferentă anului 2023 riscă amenzi de la 2.500 de lei la 5.000 de lei, dacă nu își vor îndeplini această obligație până la data de 31 iulie 2024.

     FORMULARUL privind situația soldurilor elementelor de activ și pasiv a asociației de proprietari poate fi descărcat de pe pagina de internet a Direcției de Asistență Socială Deva – https://dasdeva.ro, Secțiunea „Locuințe și Asociații” sau accesând link-ul:
https://dasdeva.ro/images/uploads/documente/Formular_Situa%C5%A3ie_elemente_activ-pasiv.pdf.
     Formularele completate și semnate se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1) sau pot fi transmise online, pe adresa: dasdeva@primariadeva.ro.

     Conform Legii 196/2018 care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, administratorul are ca principală atribuție întocmirea lunară a situației soldurilor elementelor de activ și pasiv și depunerea acesteia, semestrial, la compartimentul specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul administrației locale.

     Până la această dată, aproape o treime dintre cele 451 de asociații de proprietari care funcționează în municipiul Deva nu au depus situația financiară aferentă anului trecut.
     Administratorii asociațiilor de proprietari care nu și-au îndeplinit obligația legală vor fi notificați în scris, până la sfârșitul acestei săptămâni, cu privire la transmiterea situației soldurilor elementelor de activ și pasiv până la data de 31 iulie 2024.

     DE REȚINUT! Conform legii, proprietarii de apartamente pot consulta oricând situația financiară a asociației - printr-o cerere scrisă, adresată președintelui, care are obligația să răspundă, în scris, în termen de 10 zile de la primirea acesteia. De asemenea, proprietarii pot solicita, în scris, și copii după orice document al asociației.

     IMPORTANT! Atât reprezentanții, cât și membrii asociațiilor de proprietari din municipiul Deva pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin, potrivit legii, în administrarea proprietății comune, la numerele de telefon 0755.878.637 și 0254.218.030 / Tasta 7 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 sau vineri – între orele 8:00-14:00.

Direcția de Asistență Socială Deva

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate