INFORMAȚII PUBLICE

Salariul asistenților personali și indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav se majorează - de luni, 1 iulie 2024!

 
     Salariul asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav se majorează, ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată cu 12,12% - de la 3.300 lei la 3.700 lei, începând cu data de 1 iulie 2024, conform Hotărârii Guvernului nr. 598/2024.
     Majorarea salariului minim brut pe economie reprezintă o valoare netă lunară de 2.363 lei, față de 2.086 lei, cât era până acum.

     Astfel, începând cu luna iulie 2024, toți asistenții personali vor fi salarizați la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

     În același context, se majorează cu 277 de lei și indemnizația lunară pentru persoana cu handicap grav, cuantumul acesteia fiind egal cu salariul net al asistentului personal gradația 0, potrivit legislației care reglementează drepturile și obligațiile persoanelor cu dizabilități.

     Plata indemnizației lunare se asigură de către primăriile în a căror rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap grav. De asemenea, autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea, precum și celelalte drepturi cuvenite asistenților personali.

     În prezent, în evidența Direcției de Asistență Socială Deva se află aproximativ 900 de persoane cu handicap grav, dintre care aproape un sfert au optat pentru asistent personal.

Direcția de Asistență Socială Deva

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA
Municipiul Deva, Strada I.L. Caragiale, nr. 4, judeţul Hunedoara
PROGRAM:
Luni – Joi: orele 8:00-16:30
Vineri: orele 8:00-14:00

PROGRAM CU PUBLICUL SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CU PUBLICUL BIROUL FOND LOCATIV:
Luni - Joi: orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00
Vineri: orele 8:00-11:00

PROGRAM CASIERIE:
Luni - Joi: orele 8:30-11:00 și 12:30-15:00
Vineri: orele 8:30-11:00
În ultima zi lucrătoare a lunii, nu se efectuează operațiuni de încasări și plăți.
© 2022-2023 Direcția de Asistență Socială Deva, Toate drepturile rezervate